НЗД-ын-захирамж-2017-А305


    НЗД-ын-захирамж-2017-А553 НЗД-ын-захирамж-2017-А305


    НЗД-ын-захирамж-2017-А259


    НЗД-ын-захирамж-2017-А214


    НЗД-ын-захирамж-2017-А48


Санал асуулга

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас явуулж буй үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод сурталчлах ажилд үнэлгээ өгнө үү?
Сайн
Дунд
Муу
created here