Шинэчлэл хийгдэж байна... ------------

Дүүргийн хөдөлмөрийн бирж

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН АЛБАЭРХЭМ ЗОРИЛГО

         Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажилгүйдлийг бууруулах төр засгийн бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулахад оршино.

2010 оны зорилт:

1.Хөдөлмөрийн зах зээлийн идэвхитэй бодлогыг хэрэгжүүлснээр ажилгүйдлийн төвшинг 2.1 хувиас хэтрүүлэхгүй байх

2. Цахимжсан төрийн байгууллага болох

3. Иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

- Албанд хандсан ажилгүй болон ажил хайгч, ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэдийг бүртгэн авч, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах

- Ажил олгогчоос сул чөлөөтэй ажлын байрны захиалгыг хүлээн авч, хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй иргэдийг ажилд зуучлах

- Ажил мэргэжилгүй иргэдийг мэргэжил эзэмшүүлэх анхан шатны болон давтан сургалтад хамруулах

- Аж ахуй эрхэлж буй, эрхлэхийг хүссэн иргэдэд зөвлөгөө өгөх болон амьдрах ухааны төрөл бүрийн сургалтад хамруулах

- Ажилгүй иргэдийг нийтийг хамарсан ажилд зохион байгуулан оролцуулж, түр ажлын байраар ханган орлогожуулах

- Ажилгүй иргэдийг нийтийг хамарсан ажилд зохион байгуулан оролцуулж, түр ажлын байраар ханган орлогожуулах

- Ажлын байр нэмэгдүүлэх аж ахуйн нэгж, иргэдийн үүсгэл санаачлагыг дэмжиж хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээл авахад нь зөвлөгөө өгч, дэмжлэг үзүүлэх

- Ажил хайж албанд удаан хугацаагаар бүртгэлтэй байсан эмзэг бүлгийн иргэдийг ажилд авч, тогтвор суурьшилтай ажиллуулсан ажил олгогчид дэмжлэг үзүүлэх

- Ажил, мэргэжилгүй иргэнийг үйлдвэрлэл дээрээ сургалтад хамруулан мэргэшүүлж, улмаар тогтвортой ажлын байраар хангасан ажил олгогчид дэмжлэг үзүүлэх

- Ажлаас халагдсан иргэдэд ажилгүйдлийн тэтгэмжийг тооцон олгох

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, буцалтгүй зээл олгох

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Монгол улсад 2001 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль батлагдсан нь үйл ажиллагаагаа явуулах эрх зүйн орчин бүрдсэн.

Тус алба нь Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны 1990 оны 273 тоот тогтоол, Найрамдалын районы АДХГЗ-ны 1991 оны 73 тоот тогтоолоор районы “Хөдөлмөрийн зах” нэртэйгээр анх байгуулагдсан. Улмаар Засгийн газрын 1993 оны 137-р тогтоол, дүүргийн Засаг даргын А/13 тоот захирамжаар “Хөдөлмөрийн бирж”, Засгийн газрын 1995 оны 219-р тогтоол, дүүргийн Засаг даргын 1996 оны Б/103 тоот захирамжаар “Хөдөлмөр зохицуулалтын алба” нэртэй байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байв. “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай” хууль 2001 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдөр батлагдсантай холбогдуулж Засгийн газрын 2001 оны 137-р тогтоол, дүүргийн Засаг даргын 356 тоот захирамжаар “Хөдөлмөр эрхлэлтийн алба” болгон өөрчлөн зохион байгуулав.

Улсын Их Хурлын 2004 оны 14 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 205 дугаар тогтоол, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 175 дугаар тушаал, Улсын Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын даргын 2005 оны 13 тоот тушаалаар “Хөдөлмөр эрхлэлтийн алба”, “Нийгмийн халамжийн төв”-ийг нэгтгэн2005 оны 1-р сард “Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс” болгон зохион байгуулав.

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 189, 190 тоот захирамжуудаар “Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс”-ийг “Хөдөлмөр эрхлэлтийн алба”, “Халамжийн үйлчилгээний хэлтэс” болгон салгаж, 2010 оны 5 дугаар сард өөрчилсөн.

дэлгэрэнгүй мэдээллийг цахим хуудаснаас: www.labor.mn

 

Tuesday, March 29, 2011 3:53:05 AM
Нийтэлсэн   

Яг одоо манайд

Ажил хайч оюутан:
81
Идэвхитэй ажил хайгч иргэн:
175
Ажил олгогч:
280
Ажлын байр:
4

1896

Хөдөлмөрийн нэгдсэн лавлах

ХӨДӨЛМӨРИЙН НЭГДСЭН ЛАВЛАХ

Суурин утаснаас үнэгүй
Гар утаснаас хөнгөлтэй тарифаар

Ажил хайгч иргэн ба оюутан

 • Нэр: Тулга СЭЛЭНГЭ

  Сургууль: ШУТИС-КТМС

  Мэргэжил болон чадвар: Программ хангамж

 • Нэр: Hvrelbaatar MUNHDALAI

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: Sanhvv udirdlaga

 • Нэр: Hvrelbaatar MUNHDALAI

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: Sanhvv udirdlaga

 • Нэр: Hvrelbaatar MUNHDALAI

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: Sanhvv udirdlaga

 • Нэр: Цэвэлмаа ӨЛЗИЙБИЛЭГ

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: Сэтгүүлч

 • Нэр: Эрдэнэбаяр НЯМДАВАА

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: програм хангамж

 • Нэр: Гансүх ПҮРЭВДУЛАМ

  Сургууль: Wuhan University

  Мэргэжил болон чадвар: international relationship

 • Нэр: Майсар БУЯНХИШИГ

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: Архитектор

 • Нэр: Нанжид БОЛОРТУНГАЛАГ

  Сургууль: МУИС-ЭЗС

  Мэргэжил болон чадвар: Санхүү менежмент

 • Нэр: Цэвээндорж ТҮМЭНЖАРГАЛ

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: СУУ

 • Нэр: Энхтүвшин ГАНХӨЛӨГ

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: Цахилгаан, холбооны

 • Нэр: энхбаатар БОЛОР-ЭРДЭНЭ

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: бага ангийн багш

 • Нэр: Мөнхөө НАРМАНДАХ

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: Инженер

 • Нэр: Баяр РЭГЗЭДМАА

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: Эдийн засагч

 • Нэр: Батчулуун МӨНХБАТ

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: Санхүүгийн удирдлага

 • Нэр: Бямбасүрэн ДУЛАМСҮРЭН

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: хими тенологич

 • Нэр: дамдинсүрэн ОЮУННОМИН

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: эрүүл мэндийн эдийн засагч

 • Нэр: Хүрэлбаатар БАЛЖИДМАА

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: Мэдээлэл зүй англи хэлний багш

 • Нэр: Даваасүрэн МӨНХБААТАР

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: эрх зүйч

 • Нэр: Булган ОЮУН-ЭРДЭНЭ

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: экологич, байгаль хамгаалагч, герман хэлний орчуулагч

 • Нэр: Төмөө АЛТАНШАГАЙ

  Сургууль: МУИС-ХХИС

  Мэргэжил болон чадвар: химич

 • Нэр: батхуяг БАЯРМАА

  Сургууль: МУИС

  Мэргэжил болон чадвар: бизнесийн удирдлага

 • Нэр: бадарч НАНДИН-ЭРДЭНЭ

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: Багш

 • Нэр: Батбаатар ОЮУНБААТАР

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: Уурхайн Цахилгаан тоног төхөөрөмж ашиглалт

 • Нэр: Батмөнх ЗОЛГЭРЭЛ

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: сувилахуйн ухаан

 • Нэр: Жаргалсайхан БАТТӨГС

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: Нягтлан бодогч

 • Нэр: батмөнх ЗОЛЗАЯА

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: Сэтгэл зүйч нийгмийн ажилтан багш

 • Нэр: Очбаатбр НАРАНТУЯА

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: Зочид буудал Зоогийн менежмент

 • Нэр: отгонбаатар ЖАРГАЛ

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: Уулын ашиглалтын инженер

 • Нэр: Баасансүрэн ЭНЭРЭЛ

  Сургууль:

  Мэргэжил болон чадвар: хэлмэрч оператор

Сул чөлөөтэй ажлын байр

 • Цахилгаанчин

  Мэргэжлийн,Туршлагатай