Сүүлд нэмэгдсэн

 • ЗАСГИЙН ГАЗРААС ИРҮҮЛСЭН "АВЛИГЫН ЭРСДЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ"-ИЙН ДАГУУ 2018 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 03 сарын 15 нд

 • НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНД АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 03 сарын 15 нд

 • НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 03 сарын 12 нд

 • Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 01 сарын 12 нд

 • НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 01 сарын 05 нд

 • АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 01 сарын 05 нд

 • АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 12 сарын 28 нд • < Өмнөх  1 2 ... Дараах > 

  (Бүгд 8 мэдээ)