• НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ХЭСГЭЭС ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙН ДАГУУ ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 02 сарын 06 нд

 • НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 01 сарын 05 нд

 • ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 01 сарын 03 нд

 • АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 12 сарын 28 нд

 • Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлын тайлан

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 12 сарын 28 нд

 • “МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 12 сарын 06 нд

 • НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 11 сарын 22 нд • < Өмнөх  1 2 ... Дараах > 

  (Бүгд 8 мэдээ)