• Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 12 сарын 08 нд

 • Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас хэрэгжүүлж буй хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих хөтөлбөрүүдийн танилцуулга

  Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас хэрэгжүүлж буй хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих хөтөлбөрүүдийн танилцуулга 

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 12 сарын 08 нд

 • Жүжигчин Төтө ажил хайгч иргэдэд хандлаа.

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 10 сарын 16 нд

 • Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар танилцуулга ШТОРК

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 09 сарын 21 нд

 • Нийслэлийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн газар

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 08 сарын 01 нд