Цаг үеийн мэдээ

 • НХЭГ-ын хамт олон "Ажилд хүрэх зам" бүтээлтэй танилцлаа

            Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын хамт олон өнөөдөр LEAD Mongolia хөтөлбөрийн "Ажилг ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 08 сарын 15 нд

 • Ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлтөнд нийт 99 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хамруулна

          Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс батлагдсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрын дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар аж ахуй эрхлэлтийн сургалт, аж ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 07 сарын 31 нд

 • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээ

  Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээгээр ямар мэдээлэл авах боломжтой вэ?  

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 07 сарын 24 нд

 • Нийтийг хамарсан ажилд хамрагдсан иргэд цагийн 5000 төгрөгийн хөлстэй ажиллана

           ХНХЯ-ны сайдын 2017 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/124 дугаар тушаалаар байгалийн гамшиг тохиолдсон нутаг дэвсгэрт нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулахаар боллоо.

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 07 сарын 17 нд

 • Г.Ганзориг: Гарааны бизнесийн талаарх ойлголтыг мэргэшсэн зөвлөхүүдтэй хамтран залуучууддаа олгож байна

  Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс батлагдсан хөтөлбөрүүдийн нэг нь залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилготой  “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих” хөтөлбөр.  Тус хөтөлбөрийн талаар товч мэдээллийг Нийслэли ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 07 сарын 17 нд


Санал асуулга

Ажил хайгч иргэн ТА хөдөлмөрийн байгууллагад бүртгүүлсэн үү?
Тийм
Үгүй
survey maker